Reklame på landsbygda

Hvordan er hverdagen til et reklamebyrå i grisgrendte strøk? Ganske travelt. Deadlines er hverdagslig her også. Men vi bryr oss ikke om å være så «cool». Det er bedre å være seg selv, og det duger, som det heter. Med ett sterkt ønske om at alle skal skjønne hvor viktig det er å bruke ressurser på grafisk profil og design, holder ADM på, faktisk på niende året.

«Jeg kan ingenting om det å være rørlegger, elektriker, å selge hus eller å være fisker for den slags skyld. Men jeg kan mitt fag, og synes alle bør respektere hverandres utdanning og fagkunnskap.»
Sølvi Murvold